Vijesti

Tjedan makroregionalnih strategija

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u svojstvu predsjedatelja Strategijom EU za dunavsku regiju sudjelovalo je na tjednu makro-regionalnih strategija koji se održava u Bruxellesu 17. – 21. veljače.

Pročitaj više »

PROGRAM HRVATSKOG PREDSJEDANJA STRATEGIJOM EUROPSKE UNIJE ZA DUNAVSKU REGIJU 2020.

Makroregionalne strategije predstavljaju politički okvir koji zemljama smještenima u istoj regiji omogućuje bolje iskorištavanje zajedničkog razvojnog potencijala. Zemlje sudionice kroz teritorijalnu suradnju na razini makroregije koordiniraju i ostvaruju svoje nacionalne interese, što u odnosu na samostalno djelovanje u područjima od regionalnog značaja predstavlja veći i brži učinak. Ravnopravna uključenost država nečlanica Europske unije u makroregionalnu suradnju značajno doprinosi procesima europske integracije i dijeljenja korisnih znanja i iskustava.

Strategija Europske unije za dunavsku regiju (Dunavska strategija) pruža brojne mogućnosti gospodarske, socijalne i kulturne suradnje zemalja uzduž Dunava, rijeke s najizraženijim međunarodnim karakterom u svijetu, značajnim internacionalnim hidrobiološkim bazenom te homogenim ekološkim koridorom. Postizanje zajedničkih ciljeva zemalja sudionica Dunavske strategije, mogućnost realizacije održivih rješenja i kontinuirano podizanje kvalitete na svim razinama upravljanja čine dodanu vrijednost kojom Dunavska strategija doprinosi ostvarenju prosperitetne dunavske regije.

U razdoblju nakon 2020. godine makroregionalne strategije, pa tako i Strategija Europske unije za dunavsku regiju, ovisit će uglavnom o načinu na koji se provode politike Europske unije. U tom iznimno zahtjevnom procesu bitno je osvijestiti političke i druge relevantne aktere o značaju i potencijalu makroregionalne suradnje kako bi se postigla dodana vrijednost za učinkovita i sigurna ulaganja u regiji. Program predsjedanja Republike Hrvatske Strategijom Europske unije za dunavsku regiju daje prioritet područjima ključnima za održivost makroregionalne suradnje te njen značaj za daljnji razvoj dunavske regije.

Kalendar

Listopad 2020.

18. europski tjedan regija i gradova

Danube Participation Day (uz 9. Godišnji forum)

9. Godišnji forum Strategije EU za dunavsku regiju u okviru kojeg će biti organiziran Ministarski sastanak ministara zaduženih za Strategiju EU za dunavsku regiju