Vijesti

Tjedan makroregionalnih strategija

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u svojstvu predsjedatelja Strategijom EU za dunavsku regiju sudjelovalo je na tjednu makro-regionalnih strategija koji se održava u Bruxellesu 17. – 21. veljače.

Pročitaj više »

PROGRAM HRVATSKOG PREDSJEDANJA STRATEGIJOM EUROPSKE UNIJE ZA DUNAVSKU REGIJU 2020.

Makroregionalne strategije predstavljaju politički okvir koji zemljama smještenima u istoj regiji omogućuje bolje iskorištavanje zajedničkog razvojnog potencijala. Zemlje sudionice kroz teritorijalnu suradnju na razini makroregije koordiniraju i ostvaruju svoje nacionalne interese, što u odnosu na samostalno djelovanje u područjima od regionalnog značaja predstavlja veći i brži učinak. Ravnopravna uključenost država nečlanica Europske unije u makroregionalnu suradnju značajno doprinosi procesima europske integracije i dijeljenja korisnih znanja i iskustava.

Strategija Europske unije za dunavsku regiju (Dunavska strategija) pruža brojne mogućnosti gospodarske, socijalne i kulturne suradnje zemalja uzduž Dunava, rijeke s najizraženijim međunarodnim karakterom u svijetu, značajnim internacionalnim hidrobiološkim bazenom te homogenim ekološkim koridorom. Postizanje zajedničkih ciljeva zemalja sudionica Dunavske strategije, mogućnost realizacije održivih rješenja i kontinuirano podizanje kvalitete na svim razinama upravljanja čine dodanu vrijednost kojom Dunavska strategija doprinosi ostvarenju prosperitetne dunavske regije.

U razdoblju nakon 2020. godine makroregionalne strategije, pa tako i Strategija Europske unije za dunavsku regiju, ovisit će uglavnom o načinu na koji se provode politike Europske unije. U tom iznimno zahtjevnom procesu bitno je osvijestiti političke i druge relevantne aktere o značaju i potencijalu makroregionalne suradnje kako bi se postigla dodana vrijednost za učinkovita i sigurna ulaganja u regiji. Program predsjedanja Republike Hrvatske Strategijom Europske unije za dunavsku regiju daje prioritet područjima ključnima za održivost makroregionalne suradnje te njen značaj za daljnji razvoj dunavske regije.

Kalendar

Srpanj 2020.

  • 14. - 15. srpanj 2020.

Zajednički sastanak Nacionalnih koordinatora Strategije EU za dunavsku regiju i Radne skupine za programiranje programa transnacionalne suradnje Dunav

  • Budimpešta, Mađarska

Listopad 2020.

  • 1. listopad 2020.

Ministarski sastanak na temu bioraznolikosti u dunavskoj regiji

  • Minhen, Njemačka
  • 1. listopad 2020.

Trening Koordinatora prioritetnih područja Strategije EU za dunavsku regiju u identifikaciji sinergije i uključenosti dionika

  • Minhen, Njemačka
  • 12. - 15. listopad 2020.

18. europski tjedan regija i gradova

  • Brisel, Belgija
  • 22. - 23. listopad 2020.

Godišnji forum Strategije EU za dunavsku regiju u okviru kojeg će biti organiziran sastanak ministara zaduženih za regionalni razvoj i fondove EU