Drugi sastanak Nacionalnih koordinatora Strategije EU za dunavsku regiju

Drugi sastanak Nacionalnih koordinatora Strategije EU za dunavsku regiju održan je s predstavnicima Opće uprave Europske Komisije za regionalnu i urbanu politiku i Programa transnacionalne suradnje Dunav, 25. svibnja 2020. putem on-line platforme. Glavne točke dnevnog reda uključivale su novi Akcijski plan Dunavske strategije – sažetak poduzetih aktivnosti, ugradnju prioriteta Dunavske strategije u operativne programe u razdoblju 2021.-2027 te njihovo povezivanje sa višegodišnjim financijskim okvirom. Na sastanku je također postignut konsenzus oko dokumenata za upravljanje Dunavskom strategijom.

Što se tiče postupka embedding-a, tj. procesa povezivanja prioriteta Dunavske strategije s financijskim instrumentima, hrvatsko je predsjedništvo izvijestilo da je prioritetnim područjima Dunavske strategije predloženo da naprave uži izbor do tri strateške teme (po prioritetnom području) koji bi trebali biti uključeni u relevantne nacionalne i regionalne operativne programe. Značajnu ulogu u procesu embedding-a trebao bi imati i 2. Seed Money Facility poziv Programa transnacionalne suradnje Dunav. Zbog krize COVID-19 malo je vjerojatno da će poziv za SMF biti otvoren, ali odluku o istom donosi Odbor za praćenje Programa transnacionalne suradnje Dunav.

Hrvatsko predsjedništvo izvjestilo je da je većina prioritetnih područja napravila uži izbor prioritetnih tema te da slijedi postupak njihovog objedinjavanja u jedan dokument koji će biti poslan Nacionalnim koordinatorima. Nakon toga slijedi proces konzultacija s Upravljačkim tijelima na nacionalnoj/regionalnoj razini. Istaknuto je da su pristigli prijedlozi sadržajno dosta neujednačeni, tj. da su negdje izabrane teme i prioriteti preširoki da bi kao takvi mogli biti praćeni kroz financijske programe.

Na dnevnom redu sastanka također se nalazilo pitanje dovršetka dokumenata o upravljanju Dunavskom strategijom te pravila o postupanju. Oba dokumenta doprinose poboljšanoj komunikaciji, organizaciji i provedbi Dunavske strategije.

Hrvatsko predsjedništvo obavijestilo je sudionike da se ne očekuje donošenje odluke o dokumentima. Cilj sastanka bio je postizanje konsenzusa o formulaciji, tako da se dokumenti mogu odobriti pisanom procedurom. Nacrti dokumenata raspravljali su se u nekoliko faza, uključujući i na sastanku Nacionalnih koordinatora u studenom 2019. godine, a izmjene su izvršene prema pristiglim komentarima.