Drugi sastanak predsjedatelja nacionalnih koordinacijskih skupina (Trio predsjedništva 4 makro regionalne strategije)

Nakon prvog sastanka predsjedatelja nacionalnih koordinacijskih skupina (Trio predsjedništva 4 makro regionalne strategije) i Europske komisije u Bruxellesu 20. veljače 2020., drugi sastanak održan je online 17. lipnja 2020. Ovakav format sastanka predstavlja inicijativu hrvatskog predsjedanja Dunavskom strategijom s ciljem stvaranja platforme za suradnju među makroregionalnim strategijama.

Predsjedatelji nacionalnih koordinacijskih skupina (trio predsjedništva) četiri makroregionalne strategije EU sastali su se radi povezivanja i traženja odgovora na jedinstveni pristup u odgovorima na pitanja od zajedničkog interesa.

Glavne teme odnosile su se na ugradnju makro-regionalnih strategija u programe financiranja iz EU-a i razmjenu stečenih iskustava pri rješavanju izazova iz razdoblja nakon COVID-a19. Predstavnici su naglasili da je zajednički cilj podržati regije da postanu otporne i održive.

Na početku sastanka, pomoćnica ministra gđa. Stella Arneri pozdravila je sve sudionike i u svom uvodnom govoru naglasila da je „u ovom trenutku najvažnije pitanje koje zemlje sudionice Dunavske strategije je slijedeće: minimiziranje utjecaja COVID-19 na zdravstvene sustave i zdravlje građana uz istodobnu obnovu ekonomskih i socijalnih aktivnosti. “

Tijekom sastanka razgovaralo se o potrebi uspostavljanja koordiniranog pristupa ulozi makro-regionalnih strategija u krizi nakon COVID-a19, osobito s obzirom na srednjoročni i dugoročni ekonomski oporavak te fokusiranje na ono što će biti kamen temeljac istoga.

Sudionici su se također fokusirali na razmjenu informacija vezano uz embedding, tj. proces povezivanja prioriteta pojedinih strategija s financijskim instrumentima. Izvijestili su o stadiiju izbora prioriteta te daljnjim koracima.