Drugi sastanak radne skupine za proces povezivanja prioriteta Dunavske strategije s financijskim instrumentima (embedding)

Drugi sastanak radne skupine za embedding Strategije EU za dunavsku regiju i nacionalnih koordinatora Strategije oko ugradnje prioriteta Strategije u programe EU-a održan je u Bruxellesu 20. veljače 2020., tijekom prvog izdanja Tjedna makroregionalnih strategija EU-a. Ključni igrači Strategije izjavili su da su posvećeni procesu uvrštavanja Dunavske strategije u buduće programe kohezijske politike u financijskoj perspektivi 2021-2027. Makroregionalna strategija je praktično sredstvo za ekonomski razvoj, a uzimajući u obzir ciljeve kohezijske politike, sviprogrami bi, bez obzira na financijske instrumente iz kojih se financiraju, trebali pridonijeti podršci zemljama članicama i nečlanicama EU.

Europska komisija zatvorila je sastanak ističući zajedničke nazivnike svih četiri makroregionalne strategije:

  1. Embedding, koji je vrlo relevantan, kao i sinergije se moraju razvijati
  2. Strukturni embedding, budući da je prepoznavanje važnosti MRS hitno, i EFRR nudi nove mogućnosti za makroregionalne strategije.
  3. Twinning između Strategije EU za dunavsku regiju i programa kojima bi se njene aktivnosti mogle financirati važan je korak  nakon revizije Akcijskog plana Strategije.