Drugi sastanak radne skupine za proces povezivanja prioriteta Dunavske strategije s financijskim instrumentima (embedding)

Drugi sastanak radne skupine Strategije EU za dunavsku regiju oko povezivanja prioriteta Dunavske strategije s izvorima financiranja održan je u Bruxellesu 20. veljače 2020., tijekom prvog izdanja Tjedna makroregionalnih strategija EU-a.

U uvodnom dijelu sastanka Europska komisija je predstavila pregled procesa podsjetivši da on nije nešto novo i da se na mnogim poljima mnogi izvori financiranja već koriste. Također je predložila da se fokus stavi na tri središnje interesne skupine unutar samog procesa – NC-ove, PAC-ove i Upravljačka tijela programa, te da se u proces uključe regionalne i nacionalne razine.

Predstavnici Dunavske strategije izjavili su da su posvećeni procesu uvrštavanja prioriteta iz Akcijskog plana u buduće operativne programe u financijskoj perspektivi 2021. – 2027. Tajništvo Dunavske strategije predstavilo je pregled 85 aktivnosti i potencijalnih mogućnosti financiranja te je on ocijenjen kao vrlo korisno sredstvo u kontekstu povezivanja.

Nakon uvodnog djela Hrvatsko predsjedništvo je dalo prijedlog da se na temelju zajedničkog nazivnika sastavi uži izbor od dvije do najviše tri akcije po prioritetnom području uzimajući u obzir predstavljenih 85 aktivnosti pri čemu treba imati u vidu da sve aktivnosti nisu podjednako važne za sve države.

Predstavnik Stalnog predstavništva Republike Hrvatske pri Europskoj uniji, g. Zeko Pivač upoznao je sudionike s aktualnostima u pregovorima oko regulative  za slijedeću financijsku perspektivu za trajanja hrvatskog predsjedanja Vijećem EU-a.

Na kraju sastanka usuglašeno je da Radna skupina u suradnji s Hrvatskim predsjedništvom i programom transnacionalne suradnje Dunav razradi smjernice za PAC-ove i NC-ove o tome kako pristupiti procesu ugradnje, posebno u odabiru tema u kojima već postoji spremnost suradnje.