Novi Akcijski plan Dunavske strategije (EUSDR) stupa na snagu

6. travnja 2020. datum je stupanja na snagu novog, revidiranog Akcijskog plana Strategije EU za dunavsku regiju. Nakon više od godine dana rada na postizanju ovog cilja, isti je konačno postignut. Novi Akcijski plan ažuriran je kako bi se ispravno nosio s budućim izazovima, pružajući pojednostavljene aktivnosti i usmjerenja za korištenje relevantnih instrumenata financiranja u regiji.

Revidirani Akcijski plan strateški povezuje makroregionalne prioritete EUSDR-a s prioritetima sljedećeg financijskog okvira, poput Green Deala, održivog razvoja, digitalizacije, izazova migracije i demografskih promjena. Također, predstavlja nove mjere Strategije EU za dunavsku regiju za podršku malim i srednjim poduzećima, te govori o relevantnim aktivnostima za turistički sektor.

Povjerenica za koheziju i reforme Elisa Ferreira komentirala je: „Suradnja je u osnovi kohezijske politike koja je u središtu europskog projekta. Više nego ikad, danas moramo pojačati pristup suradnje prilikom rješavanja pitanja koja ne poznaju granice, poput pandemije koronavirusa. Revidirani Akcijski plan Dunavske makroregionalne strategije, koja ove godine slavi 10 godina svog postojanja, stupa na snagu u savršeno vrijeme za zemlje koje su uključene u suradnju u rješavanju ekonomskih posljedica ove krize.”