Održana konferencija “Plastika i kružno gospodarstvo”

U organizaciji Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta u svojstvu sukoordinatora prioritetnog područja 8 (Jačanje konkurentnosti poduzetništva i razvoj privrednih klastera) i Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije, u srijedu, 13. studenoga u dvorani Fakulteta, održana je konferencija “Plastika i kružno gospodarstvo”. Na konferenciji je prisustvovalo 100-tinjak predstavnika MSP-ova, znanstvene zajednice, kao i nositelja nacionalnih politika. Cilj Konferencije bio je upoznati MSP s promjenama u zakonodavstvu u kružnom  gospodarstvu u plastici te dobrom praksom pokazati kako i na koji  način se ta promjena može realizirati u poslovnom svijetu.

Uoči otvaranja Konferencije, okupljenima je, ispred Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, dobrodošlicu zaželio pomoćnik ministra Zvonimir Novak. Tom prigodom pomoćnik Novak izjavio je kako Hrvatska slijedi europsku industrijsku politiku koja industriju, posebno u vidu kružnog gospodarstva, vidi kao nositelja gospodarske stabilnosti i inovacija te samim time i pokretača jačanja hrvatskog gospodarstva.

Na konferenciji je u ime hrvatskog predsjedanja Strategijom Europske unije za dunavsku regiju sudjelovala Pomoćnica ministra regionalnog razvoja i fondova Europske unije Stella Arneri, koja se ovom prilikom osvrnula na prioritete jednogodišnjeg hrvatskog predsjedanja Strategijom Europske unije za dunavsku regiju, koji je započelo 1. studenog ove godine, te je istaknula važnost preklapanja istog s hrvatskim predsjedanjem Vijećem Europske unije u prvoj polovici 2020. godine. Pritom, pomoćnica ministra Arneri je naglasila suradnju znanstvenih institucija i gospodarskih dionika te zaštitu okoliša i održivi gospodarski razvoj kao tematske prioritete hrvatskog predsjedanja Dunavskom strategijom te transnacionalnu suradnju kroz makro-regionalne strategije kao vrlo značajan poligon za ostvarenje partnerstva u području prijenosa i nadogradnje inovativnih rješenja.

Tijekom Konferencije prisutni su imali priliku saslušati predavanja na temu Strategije EU za dunavsku regiju, o kružnom gospodarstvu u industriji plastike  te ulozi znanstvene zajednice. Također, bilo je riječi i o konkretnom funkcioniranju kružnog gospodarstva danas.

Konferencija je održana u sklopu hrvatskog predsjedanja Strategijom EU za dunavsku regiju, a na inicijativu Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta kao jednog od koordinatora Prioritetnog područja  Dunavske strategije. Naime, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta RH zajedno s njemačkim Ministarstvom gospodarstva, rada i stanovanja Baden-Wuerttemberga, kontinuirano od 2011. godine, koordinira Prioritetno područje 8 „Podrška jačanju konkurentnosti gospodarstva ” s ciljem poticanja i jačanja konkurentnosti gospodarstva u dunavskoj makroregiji.