Prvi sastanak radne skupine za proces povezivanja prioriteta Dunavske strategije s financijskim instrumentima (embedding)

Radna skupina za embedding sastala se u Beču, u prostorijama Tajništva Dunavske strategije (DSP) i održala prvi od tri planirana sastanka posvećena procesu embeddinga, tj. povezivanja prioriteta Strategije EU za dunavsku regiju s financijskim instrumentima u budućem programskom razdoblju. HR PRES ohrabrio je sve sudionike da snažno i aktivno podrže oblikovanje procesa embeddinga u sljedećim mjesecima. DSP je predstavio temelje ovog procesa – planirana tri sastanka radne skupine za siječanj, veljaču i travanj 2020. godine. Zemlje sudionice u prvom susretu bile su Austrija, Bugarska, Njemačka, Hrvatska, Mađarska, Slovenija i Rumunjska.

Glavni zaključci sastanka su: DSP će pregledati 85 aktivnosti unutar (nacrta) Akcijskog plana zajedno s Koordinatorima prioritetnih područja (PAC) u potrazi za vezama do mogućih izvora financiranja. Rezultat rada DSP-a i PAC-ova trebao bi se raspravljati tijekom drugog sastanka radne skupine koji će biti organiziran u Bruxellesu (20. veljače 2020.). Pregled i usklađivanje aktivnosti usredotočeno je na EFRR i povezanost s pet tematskih prioriteta za ulaganja u EU u razdoblju 2021-2027. Osnova procesa mora biti (nacrt) Akcijskog plana i 85 aktivnosti iz svih prioritetnih područja.

Nakon prijedloga hrvatskog predsjedništva Strategijom, dogovoreno je da PAC-ovi predlože maksimalno 3 prioriteta koji imaju zajednički nazivnik s najvećim brojem članica Strategije i ispunjavaju uvjete za EFRR kako bili bi uži izbor koji će biti predložen na sljedećem sastanku NC / PAC-a u travnju ili svibnju. Ovaj je kratki popis osnova za uvrštavanje u nacionalne programe.

Postoje i aktivnosti koje treba poduzeti na nacionalnoj razini (npr. promocija Strategije kao okvira, izmjena na razini politike) te dodatne aktivnosti koje se trebaju podijeliti između država.