Sastanak koordinatora prioritetnih područja Strategije Europske unije za dunavsku regiju

U Zagrebu je 11. i 12. veljače 2020. održan sastanak Koordinatora prioritetnih područja Strategije Europske unije za dunavsku regiju i ostalih dionika kako bi razgovarali o trenutnom stanju Strategije te procesima koji se odvijaju u pojedinim Prioritetnim područjima. Na sastanku su sudjelovali i predstavnici Europske komisije koji su zaduženi za praćenje i tehničku pomoć u provedbi same Strategije te predstavnici Programa transnacionalne suradnje Dunav na koji se Strategija naslanja. Na početku sastanka u ime hrvatskog predsjedništva Strategijom državna tajnica gđa. Nikolina Klaić je u ime ministra Regionalnoga razvoja i fondova EU g. Marka Pavića pozdravila sve prisutne i između ostaloga naglasila „da se nalazimo u trenutku samorefleksije te da je ovo pravo vrijeme za osvrt na prošla dostignuća kao i za razgovor o mogućnostima još bolje suradnje u budućnosti“.

Slika preuzeta s: https://danube-region.eu/

Glavna tema sastanka je bila ugradnja novog akcijskog plana Strategije u što više izvora financiranja kako bi se osiguralo dovoljno sredstava za aktivnosti svih prioritetnih područja u budućem financijskom razdoblju 2021. – 2027. Prema riječima hrvatskog predsjedništva proces ugradnje je posebno visoko na dnevnom redu jer se očekuje da se pregovori o Višegodišnjem financijskom okviru za sljedeće financijsko razdoblje uskoro završe te su Koordinatori ponovno pozvani da aktivno doprinose procesu te tako budu ključan faktor u uspješnoj primjeni akcijskog plana.

Na sastanku se također raspravljalo o drugom „Seed money facility“ pozivu na dostavu projektnih prijedloga Programa transnacionalne suradnje Dunav kojim će se u budućnosti financirati razvoj projekata proizašlih ih tema i potreba definiranih od strane Koordinatora prioritetnih područja. Od ostalih točaka valja naglasiti da se, također prema prijedlogu hrvatskog predsjedništva, raspravljalo o ulogama i odgovornostima među dionicima Strategije te je predstavljen radni dokument o upravljanju Strategijom koji definira uloge i odgovornosti među dionicima.