Sastanak nacionalnih koordinatora Startegije EU za dunavsku regiju

Nacionalni koordinatori Strategije EU za dunavsku regiju sastali su se s predstavnicima DG REGIO-a i Programa transnacionalne suradnje Interreg Dunav od 21. do 22. studenog 2019. u Zagrebu. Glavne točke njihova dnevnog reda uključivale su prezentaciju predviđenih aktivnosti tijekom hrvatskog predsjedanja Strategijom EU za dunavsku regiju za 2020. godinu, uključivanje Strategije u mainstream programe u predstojećem financijskom razdoblju (2021.-2027.) te finalizacija novog Akcijskog plana Strategije.

U svom uvodnom govoru državna tajnica Nikolina Klaić ističe činjenicu da će hrvatsko predsjedanje Strategijom EU za dunavsku regiju nastaviti rad prethodnih predsjedništva i smatra bitnim činjenicu da se Strategija u temi hrvatskog predsjedavanja „Dunavska strategija – 10 godina poslije“ osvrće na vlastiti rad i dosadašnja postignuća. Hrvatsko predsjedanje Strategijom će se preklapati s predsjedanjem Republike Hrvatske Vijećem EU-a. Glavni prioritet hrvatskog predsjedanja Strategijom je poticanje strukturirane suradnje i izgradnja povjerenja, jačanje političke potpore, poboljšanje mehanizama upravljanja i olakšavanje pristupa financijama.

Hrvatsko predsjedanje Strategijom uvodi kao središnju temu – „Dunavska strategija – 10 godina poslije“ i naglašava činjenicu da namjerava podržati provedbu Akcijskog plana stvaranjem funkcionalnog alata koji će pomoći u provedbi ključnih prioriteta novog Akcijskog plana.

Predviđeni kalendar predstavljen je u brošuri hrvatskog predsjedanja Strategijom koja je distribuirana svim sudionicima.